Aktualno

Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

20.12.2017
 
Image result for mladinski svet slovenije          Image result for študentska organizacija slovenije               Image result for dijaška organizacija slovenije
 
 
Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije smo danes podpisali dogovor o medgeneracijskem sodelovanju, saj se zavedamo demografskega stanja v Sloveniji, kjer imamo čedalje številčnejšo starejšo populacijo in čedalje manjši delež aktivne populacije, blaginja vseh prebivalcev Slovenije je tako dosegljiva samo ob tesnem medgeneracijskem sodelovanju in enakovredni skrbi za vse generacije. Tehnološki napredek in digitalizacija pa ustvarjata potrebo po učenju v vseh starostnih obdobjih in medgeneracijskem prenosu znanja.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
 
Zavezali smo se, da si bomo skupaj prizadevali za: skupno informiranje in ozaveščanje javnosti o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z družbenimi  izzivi; aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in družbeno življenje ter v procese političnega odločanja, kjer bomo zagovarjali potrebo po medgeneracijskem sodelovanju in krepili vrednote medgeneracijskega sodelovanja kot so solidarnost, enakopravnost in vzajemnost; aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami, tako v delovnih procesih kot v širši družbi; oblikovanje skupnih predlogov ukrepov, ki bodo zmanjševali socialno neenakost v družbi ter zagotavljali socialno in dohodkovno varnost v vseh življenjskih obdobjih ter za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja v vseh lokalnih okoljih, z namenom medsebojne pomoči, druženja, učenja in večje socialne vključenosti.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
 
Dotaknili se bomo različnih vprašanj obeh generacij, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje, sisteme varstva otrok, štipendijsko politiko, stanovanjsko politiko, zaposlovanje in trg dela, politično in družbeno participacijo, socialni položaj mladih in starejših, zdravstvo, pokojninski sistem ter še veliko drugih.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
 
Svoje skupno delovanje bomo usmerili predvsem v predlaganje ukrepov in spremljanje upoštevanja interesov mladih in starejših v politikah na državni ravni, v obravnavanje in dajanje mnenj k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področja mladih in starejših, v razpravljanje in dajanje mnenj pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih in starejših, dajanje pobud in predlogov za urejanje posameznih vprašanj na področju mladih in starejših.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
 
Delovali in nastopali bomo enotno ter v ta namen ustanovili koordinacijski odbor sestavljen iz članov vsake organizacije.
 
Fotografija osebe ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije.
Foto: Črt Kanoni
 
Predsednik Dijaške organizacije Slovenije, Žiga Stopinšek, je dejal, da se »dijaki zavedamo potrebe po bolj poglobljenem in sistemskem dialogu med vsemi generacijami. Ne moremo si zatiskati oči po demografskih spremembah. Hkrati pa ne moremo spregledati spremenjene družbene okoliščine, ki vplivajo na položaj mladih in posledično na našo prihodnost. Potrebno je skupaj iskati način, kako bomo v prihodnje vodili medgeneracijski dialog in iskali širok družbeni konsenz. Temelj vseh teh prizadevanj pa je večja medgeneracijska solidarnost.«
 
Predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampl, je dejal, da je »današnji podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju primer dobre prakse. Dobre prakse gradnje mostu med različnimi organizacijami in različnimi generacijami. Primer dobre prakse preseganja razlik ter iskanja skupnih interesov med različnimi skupinami. Na Mladinskem svetu Slovenije smo veseli podpisa dogovora in upamo, da bo našemu svetlemu zgledu sledila tudi politika
 
Predsednik Študentske organizacije Slovenije, Aleksandar Spremo, je dejal, da je »medgeneracijska solidarnost nujna in v resnici neizogibna. V javnem diskurzu je medgeneracijsko sodelovanje nenehno prisotno in izpostavljeno kot vrednota, tudi na politični ravni, dejansko pa ne obstaja. Podpis tega dogovora je zato korak k temu, da se udejanji v praksi. Vsi podpisniki si bomo prizadevali, da se ob zastopanju interesov tistih, ki jih prestavljamo, ne pozabi na ostale deležnike. Nenazadnje imamo kot ena družba tudi enotne, skupne cilje.«
 
Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Janez Sušnik, je dejal, da «bomo družbi in politiki pokazali ter dokazali, da je možno sodelovati, se dogovoriti in delovati v korist celotne družbe. Ne smemo pozabiti, kaj pomenijo solidarnost, enakopravnost in vzajemnost, drugače bomo kot družba propadli. Dokazali bomo, da medgeneracijsko sodelovanje obstaja ter da je nujno za obstoj in zdrav razvoj celotne družbe. V ZDUS-u se zavedamo pomena medgeneracijskega sodelovanja ter medsebojne pomoči, saj drug brez drugega ne bi uspeli normalno delovati. To se kaže že v vsakdanjem življenju. Živimo v skupnosti in osnovna celica je družina, kjer se najbolj pozna medgeneracijsko sodelovanje in medsebojna pomoč. To delovanje in dobro prakso moramo sedaj prenesti na raven države in celotne družbe.«
 
Civilna družba mora podati pobude, za spremembe na boljše, z argumentiranimi in strokovnimi predlogi, kar nameravamo, vsi podpisniki, početi še naprej. Menimo, da nam bo samo s skupnimi močmi in sodelovanjem uspelo doseči začrtane cilje in ohraniti ter izboljšati socialno in dohodkovno varnost celotne družbe. 
 
 
Več informacij:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Anja Šonc
01/519-41-17  

 

aktualno vse

19.03.2018 - Kako znižati slab holesterol ?

02.03.2018 - Povprečna cena v domovih bo marca po oceni ministrstva višja za dobra dva oz. dobre štiri odstotke

02.03.2018 - Svetovni dan potrošnikov: "Dan odprtih vrat EPC Slovenija"

01.03.2018 - Upokojencem naj poravnajo dolgove za nazaj

01.03.2018 - Odbor DZ za zdravstvo o sporni določbi v splošnem dogovor

01.03.2018 - Začenja se mesec ozaveščanja o raku debelega črevesja pod geslom Čas je za spremembo

01.03.2018 - Častitljivih 65 let Zveze prijateljev mladine Slovenije

28.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

28.02.2018 - Ministrstvo: Zdravstvene nege v domovih za starejše ne plača uporabnik

27.02.2018 - Erjavec na Svetu ZN za človekove pravice

27.02.2018 - V Mestni občini Novo mesto poseben prevoz za starejše in invalide

27.02.2018 - Brezplačne Simbioza aktivnosti za starejše

26.02.2018 - Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

26.02.2018 - Prvo zasedanje sveta ZN za človekove pravice pod slovenskim predsedovanjem

26.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

22.02.2018 - Brezplačna jutranja telovadba v Hiši EU

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu