Aktualno

AHA.SI Bilten marec 2016

24.03.2016

Bilten Marec 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarja 2016 se je uradno zaključil projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI. V dveh letih trajanja projekta, ko smo aktivno pripravljali predloge ukrepov za vključitev v strategijo staranja za Slovenijo, smo se skupaj z lotili izzivov, pregledali scenarije, iskali rešitve in pripravili konkretne predloge ukrepov. Srečevali smo se stari in mladi, ljudje različnih statusov in poklicev, predstavniki različnih inštitucij. Ne glede na to, kako smo povezani s področjem staranja, od vseh smo dobili eno skupno bistveno sporočilo: "Uspelo nam bo, če premaknemo razumevanje staranja, odnos do staranja in do dejavne uporabe potenciala starejših v naši državi, saj bomo le tako zagotovili staranju novo kvaliteto."

Poročilo Povezovalnega srečanja.


Povezovalno srečanje projekta AHA.SI
o demografskih spremembah in staranju

Na povezovalnem srečanju 27. januarja 2016 v Grand Hotelu Union v Ljubljani smo povezali predstavnike lokalnega in nacionalnega nivoja. Srečanja, na katerem smo skupaj na inovativen način skušali ne le razumeti, ampak tudi začutiti, kakšne spremembe v odnosu do staranja naša družba potrebuje, se je udeležilo 170 udeležencev. Zaradi vseh aktivnih prispevkov verjamemo, da bomo po tem srečanju skupaj uspešni tudi pri iskanju poti, kako te spremembe prenesti v prakso - za dobro vseh generacij, za dobro nas vseh. Več o srečanju na naslednji povezavi.


Slika: interaktivna delavnica s srečanja

 

Predstavitev organizacije EuroHealthNet in njenega direktorja Cliva Needla

Na povezovalnem srečanju se nam je pridružil pomemben tuji gost - gospod Clive Needle, direktor organizacije EuroHealthNet, ki nam je na kratko predstavil njihovo organizacijo in vlogo, ki jo imajo pri oblikovanju evropskih politik. Predavatelj je podal tudi mnenje o pomembnosti dosežkov projekta AHA.SI za našo državo in širši evropski prostor. Gospoda Cliva Needla smo po konferenci zaprosili za kratek vtis o konferenci in procesu priprave podlag za strategijo staranja v okviru AHA.SI projekta. Njegov komentar je objavljen na naslednji povezavi.


Clive Needle, direktor organizacije EuroHealthNet

 

Regijsko srečanje AHA.SI v Novi Gorici

Na goriškem se je 24. novembra 2015 odvijalo prvo Regijsko srečanje »Izzivi staranja v novogoriški regiji«. Srečanje je bilo namenjeno deležnikom, ki so bili prepoznani kot ključni informatorji v novogoriški regiji, z dobrim vpogledom v življenje, obstoječo problematiko in potrebe starejših odraslih na regijski ravni.

 

Cilji srečanja so bili dvig zavedanja pomena aktivnega in zdravega staranja, predstaviti rezultate regijske ankete, podati primere dobrih praks iz regije in udeležence seznaniti s projektom Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) z željo po ponovitvi srečanja v prihodnje. Izzivov na področju aktivnega in zdravega staranja je veliko, le stopiti jim moramo naproti, je bila sklepna ugotovitev. Več o srečanju na naslednji povezavi.
________________________________________

Četrta, zaključna konferenca projekta AHA.SI

18. novembra 2015 smo v Grand Hotel Union v Ljubljani organiziral zaključno strokovno srečanje, na katerem smo udeležencem predstavili predloge ukrepov za strategijo staranja za Slovenijo in skupaj razmišljali, katere ukrepe bi bilo smiselno implementirati v naši državi.

 

Namenjena je bila pregledu predlaganih rešitev na področju podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, predupokojitvenih aktivnosti, preventive padcev, dolgotrajne oskrbe in drugih izbranih tem v projektu. Vsi predlogi so bili izpostavljeni javni razpravi in iskanju konsenza med udeleženci. Del konference je bil namenjen izključno vprašanjem udeležencem. Več o srečanju na naslednji povezavi.

 


Izdelki projekta AHA.SI


Vse izdelke projekta AHA.SI najdete na naslednji povezavi. KLIK

SKUPAJ ŠE KORAK DLJE - DEMOGRAFSKE SPREMEMBE IN STARANJE PREBIVALSTVA V EVROPI

Ker živimo dlje in imamo manj otrok, se bo delež starejših državljanov povečal. Hkrati se bo zmanjšal delež delovno aktivnega prebivalstva. Takšen demografski razvoj predstavlja nove izzive tako na družbenem kot tudi na javnofinančnem področju.

Hvala vsem, ki so s svojimi predlogi in prispevki sooblikovali aktivnosti projekta AHA.SI. Verjamemo, da bo projekt, ki je povezal različne deležnike na področju staranja na nacionalni in regionalni ravni, pomembno prispeval k pripravi celovitega odziva na demografske spremembe in k oblikovanju strategije staranja za Slovenijo. V času projekta smo skupaj vplivali na razmišljanje in poskušali vzpostaviti premik v razumevanju različnih determinant, ki jih staranje populacije prinaša. Staranje populacije je dejstvo, ki ga moramo sprejeti in se začeti hitro ter intenzivno odzivati nanj. Nanje se moramo pripraviti, jih razumeti in sprejeti kot edine možne za ohranjanje družbe in življenja, kot ga poznamo.


Torta AHA.SI ob zaključku projekta

Ekipa projekta AHA.SI

Na zadnjih dveh srečanjih smo skupaj razmišljali, kako vzdrževati mrežo deležnikov, ki smo jo vzpostavili v projektu in nadaljevati z delom na področju staranja. Da bi zagotovili trajnostni vidik obravnavanih tem, smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že v lanskem letu na področju javnega zdravja pilotno prenesli metodologijo, uporabljeno v projektu AHA.SI, v tri regije. V letu 2016 smo v to mrežo vključili vse območne enote NIJZ v vseh regijah, kjer bodo nadaljevali z delom na področju staranja. Nadaljnje aktivnosti bodo podprli tudi ostali partnerji projekta.


Promocijsko gradivo


V okviru projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) smo pripravili različna promocijska gradiva, med drugim tudi infografiko in infokartice.

 
 
 

 

Koordinator: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Partnerji: Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), Inštitut Emonicum (Emonicum), Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS), Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV), Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), EuroHealthNet (EHNet)
Financiranje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (DGEMPL)
Sofinanciranje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje RS.

aktualno vse

05.10.2016 - Poročilo Eurofound-a: Extending working lives through flexible retirement schemes

05.10.2016 - Poročilo Eurofound-a: Extending working lives through flexible retirement schemes

20.06.2016 - Poletna šola 2016

20.06.2016 - Študijski obisk EuroHealthNet-a

20.06.2016 - Obeležitev Ottawske deklaracije - 6. 7. 2016 na NIJZ

28.03.2016 - Končni izdelki projekta AHA.SI

25.03.2016 - Zakaj ne grem več v družbo? Inkontinenca oži naš socialni prostor.

24.03.2016 - AHA.SI Bilten marec 2016

03.03.2016 - Posvet o vlogi lokalne skupnosti pri razvijanju in koordinaciji oblik pomoči starejšim/dolgotrajne oskrbe

02.02.2016 - Vabilo županom na posvet o oskrbi starejših - projekt AHA.SI

21.12.2015 - Povezovalno srečanje projekta AHA.SI

09.12.2015 - Opolnomočenje starejših – utrinki iz delavnice AHA.SI

30.11.2015 - Vsem bi morali omogočiti aktivno in zdravo starost v domačem okolju

20.11.2015 - "Slovenija potrebuje strategijo, da bi omogočili kakovostno in aktivno staranje prebivalstva"

19.11.2015 - Staranje prebivalstva - predlogi ukrepov za Slovenijo

13.11.2015 - Gradiva za konferenco s predlogi ukrepov - AHA.SI

11.11.2015 - Regijsko srečanje AHA.SI: Izzivi staranja v novogoriški regiji

22.10.2015 - Vabilo in program konference AHA.SI, 18. november 2015

02.10.2015 - Video "Skupaj še korak dlje - staranje prebivalstva"

28.09.2015 - AHA.SI Bilten jesen 2015

25.09.2015 - Vabilo na okroglo mizo: Izziv demografskih sprememb z vidika projekta AHA.SI

27.07.2015 - Svet za vprašanja starejših občanov v Mestni občini Ljubljana

19.06.2015 - Predstavitve in zaključki ZDUS-ovih delavnic na 3. konferenci AHA.SI

18.06.2015 - Staranje prebivalstva – kako izbrati učinkovite ukrepe?

11.06.2015 - Gradivo za 3. konferenco AHA.SI - sklop Demografski prehod v Sloveniji, starejši, zdravje, bivanje in transport

15.05.2015 - Vabilo na tretje strokovno srečanje AHA.SI, 17. in 18. junij 2015

01.04.2015 - Indeks aktivnega staranja

20.02.2015 - AHA.SI konferenca, 17. in 18. junij 2015

30.01.2015 - Bilten Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

13.01.2015 - Postajamo družba starejših. Smo na to pripravljeni?

13.01.2015 - Spletna stran projekta AHA.SI

09.01.2015 - Drugi delovni posvet projekta

26.11.2014 - Vabilo na delovni posvet projekta AHA.SI, 8. 1. 2015

21.10.2014 - Vprašanja o starosti za objavo v reviji »Eko dežela«

18.06.2014 - AHA.SI - Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

09.06.2014 - Vabilo na posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

04.06.2014 - Projekt Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji