projekt

Adaptacija doma

 ADAPTACIJA DOMA

Na ZDUS lahko dobite brezplačen izvod Priročnika za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi. Omenjen priročnik je napisal arhitekt Rok Grdiša, ki sodeluje pri svetovalnici.
V kratkem bo napisal tudi zloženko, kako za zmerno vsoto adaptirati stanovanje za starejše osebe.

Priročnik za načrtovanje sodobnih oblik bivanja starih ljudi

Brošura o prilagoditvi opreme in uporabi pripomočkov za starejše

DRUGA KORISTNA LITERATURA

  • Wohnunugsanpasung, Stolarz
  • Plannen und baueb fur das wohnen im alter, Giessler
  • Neue Wohnkonzepte fur das alter und praktische Erfahrungen, Kramer- Preiss
  • Betreute wohngruppen, Kramer- Preiss
  • The accesible Housing, Mace
     

 

projektni sklopi