aktualno

Strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All)

 Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede UL je 3.10.2018 in 4.10.2018 v Ljubljani gostil 6. strokovno srečanje v okviru evropskega projekta ITHACA (InnovaTion in Health and Care for All), ki ga izvaja devet evropskih regij, katerih skupni cilj je večja politična podpora uvajanju inovacij na področju zdravstvene in socialne oskrbe. Tam je strokovna sodelavka ZDUS-a, Sabina Črnila, uspešno predstavlila program Starejši za starejše.   

Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_izjava za javnost

Okrogla miza Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba_18. F3ŽO   V sklopu strokovnega programa 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje je drugi dan 2.10.2018 potekala okrogla z naslovom Medgeneracijski izzivi družbe in koalicijska pogodba. Pripravila sta jo Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Medgeneracijska koalicija Slovenije – MEKOS.    

Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA

 Novinarska konferenca POSLANICA OB DNEVU STAREJŠIH IN PROJEKT KARTICA PROSTOVOLJCA Ljubljana, 1.10.2018 Letošnji mednarodni dan starejših oseb (1.10.2018) je Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) obeležila v sklopu 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani od 1. do 3. oktobra.  Vsa leta opozarjamo na dejstvo, da se prispevek starejših družbi premalo omenja in sliši ter se ga ne ceni dovolj. Mednarodni dan starejših oseb je edinstvena priložnost, da ZDUS kot največja nevladna organizacija in predstavnica starejših opozori tudi splošno javnost na pomembnost spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin starejših oseb. Naše delovanje je nepredstavljivo brez prostovoljcev, zato smo jim na tem dogodku namenili več pozornosti

Slavnostna otvoritev 18. festivala za tretje življenjsko obdobje

18. Festival za tretje življenjsko obdobje je edinstvena priložnost za civilno družbo, da politiko in odločevalce opozori na pereče in aktualne probleme dolgožive družbe. Če kdo, lahko starejši s svojim znanjem in izkušnjami pripomoremo k sooblikovanju politik, ki bodo zagotovile dostojno življenje za vse generacije. Zato je ZDUS svoje napore letos usmeril na vključenost v volilno dogajanje in z izdajo Memoranduma ZDUS 2018 opozorila na potrebe in zahteve starejših v Republiki Sloveniji. Nadaljnje aktivnosti bomo usmerili tudi v spremljanje realizacije tega pomembnega dokumenta. Ker pa je festival namenjen tudi druženju vseh generacij, bomo izkoristili priložnost za krepitev socialnih veščin in spoznavanju novih vsebin.

VABILO na odprtje 8. fotografske razstave ZDUS in 18. F3ŽO

   Spoštovani,  zaključen je prvi izbor fotografij, prispelih na celoletni fotografski natečaj na temo obrazi in prosto temo.  Izbrane fotografije avtorjev: Kaje Albreht, Marte Brežan, Ivanke Korošec, Bogdana Krapeža, Vinka Lavtižarja, Slavke Lobnik, Matjaža Marinčka, Ivana Skvarče, Viljema Šetarja, Nevenka Vidmar in Aleksandra Žerjala.  

Memorandum 2018

 V Memorandumu 2018 smo oblikovali splošna stališča ZDUS, katera  smo že in jih še bomo zagovarjali lokalno, regionalno in vsedržavno. Končni dokument je bil kot predlog predstavljen na lanskem 17. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, katerega osnovna tematika je bila Strategija dolgožive družbe. Memorandum 2018 je bil potrjen na 18. redni seji Upravnega odbora ZDUS dne 18. 4. 2018.

Preberi več.

Predaja Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju

Izobraževalni center Eksena je v okviru človekoljubnega projekta »Mi smo ZA STRPNOST!« na »turneji strpnosti« v podporo strpnosti podaril Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) slovenski prevod svečane mednarodne listine, Deklaracijo o načelih strpnosti ter avtorski dokument Deklaracijo stop obrekovanju.


komentar

Volilno leto je, spoštovani člani ZDUS

 Letošnja pomlad je bila za veliko predelov naše države zaradi vremenske muhavosti, od pozebe do vročine zaskrbljujoča, in v tako težkem položaju se ljudje, še posebej izven urbanih središč srečujejo z uničenjem truda , ki ga vlagajo za vzdrževanje ali izboljšanje življenjskih razmer v krogu svojih družin. Kmetje, ki jim je obdelovanje polj vir preživetja, se v tako spremenjenih klimatskih razmerah srečujejo z neprijetnostmi, kar mora biti še posebej vredno pozornosti nas vseh državljanov, da jim pomagamo pri premostitvi težav na tak ali drugačen način.

obvestila

Avditorij v Portorožu so zasedli starostniki in mladi

Spoštovani! Avditori Portorož so v sredo 17.10.208 ob 17.00 uri zasedli otroci, dijaki, starostniki in visoki gostje, na prireditvi »Dan starejših občanov«. Prireditev ima medganeracijsko, kulturno zabavni pridih in ga organiziralo DU Piran v sodelovanju z Občino Piran in ljudmi dobrega srca. Že osmo leto zapored.       

Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2018

Spoštovani!

Objavljen je RAZPIS za udeležbo na Rokodelskih delavnicah Delfin 2018, ki bodo od 10.12.2018 do 14.12.2018 v Hotelu Delfin v Izoli.

VABILO na DAN STAREJŠIH OBČANOV_DU PIRAN_17.10.2018

  

Terme Snovik - ponudba za upokojence

 Terme Snovik - ponudba za upokojence - SREBRNI PAKET 2018  Posebna ponudba za vse upokojence ob predložitvi upokojenske izkaznice                

AKUPUNKTURA V THERMANI LAŠKO – kako vam lahko pomaga?

 AKUPUNKTURA V THERMANI LAŠKO – kako vam lahko pomaga?

Rokodelke in rokodelci

Društva upokojencev so bila obveščena po elektronski pošti o razpisu za sodelovanje na razstavi rokodelskih izdelkov v Zdusovem kotičku na Festivalu za 3. življenjsko obdobje.  


Elektronski časopis


Vse številke

Zavarovalnica Triglav, d.d.