aktualno

Vam nagaja telefon?

 Že dolgo nazaj so časi, ko smo živeli brez mobilnih telefonov. Danes je to skoraj nemogoče, saj vsi pričakujejo, da bomo dosegljivi, hkrati pa tudi sami želimo imeti možnost poklicati svoje bližnje, prijatelje ali morda pomoč ob vsakem trenutku.  A ob vseh pametnih telefonih se nam zdi, da je te sodobne naprave skoraj nemogoče razumeti. Pa ni tako težko, kot se zdi na prvi pogled. 

Vloga ginka v vsakdanu sodobnega človeka

 O dvokrpem ginku in njegovih zdravilnih lastnostih smo se pogovarjali z izr. prof. dr. Damjanom Janešem, mag. farm., s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Odprto pismo predsedniku Pahorju in odgovor predsednika Pahorja na le to

 V septembru 2016, po izvolitvi novega vodstva v Zvezi društev upokojencev Slovenije – ZDUS, smo se preko Vašega kabineta želeli najaviti na obisk pri Vas, da Vas seznanimo s problematiko starejših in njihovim vedno slabšim gmotnim položajem, z osnovnimi problemi upokojencev, predvsem z njihovim gmotnim položajem, zdravstvenim in socialnim zavarovanjem, bivalnim standardom ter humanitarno dejavnostjo v preko 300 društvih upokojencev s 3.600 prostovoljci, ki se prostovoljsko aktivno udejstvujejo v programu Starejši za starejše – Starejši za višjo kakovost življenja doma. Pri zagotovitvi termina s strani kabineta smo bili neuspešni, saj smo bili znova in znova zavrnjeni.

Oktobra višje pokojnine

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo v tem mesecu izvedel izredno uskladitev pokojnin, za katero je izpolnjen eden izmed dveh mogočih pogojev, določenih v veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

S čezmejnim projektom za boljše življenje ljudi z demenco

Image result for nijz Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z domovi za starejše občane iz Izole, Kopra in Umaga, občino Umag in Hrvaškim združenjem za Alzheimerjevo bolezen začel evropsko sofinanciran čezmejni projekt za izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco. Pridobljene izkušnje bodo koristne še za druge domove starejših, so sporočili z NIJZ.

Starajmo se dostojno

Predstavniki sodelujočih partnerjev v projektu Demenca aCROsSLO so včeraj v izolskem domu upokojencev predstavili cilje in pričakovanja v sklopu tvornega sodelovanja. Evropska in z njo slovenska, hrvaška in nasploh družba razvitega sveta se stara. Če je bila demenca še pred desetletji neznana bolezen, je zdaj na vrhu seznama najpogostejših v razvitem svetu. Pa vendar ostaja zagonetna, zdravila, ki bi jo odpravilo, še ni, v Primorskih novicah piše Jasna Arko.

Posvet o dolgotrajni oskrbi v Državnem svetu

Domov Državni svet, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje ob podpori Evropske komisije pripravljajo posvet o dolgotrajni oskrbi. Povezovala ga bosta državna svetnika mag. Darija Kuzmanič Korva in mag. Peter Požun. Udeležence bo uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. Posvet bo potekal 24. 10. 2016 ob 13. uri v dvorani Državnega sveta RS.


komentar

Prihodnost delovanja ZDUS

 Letos praznujemo 70-letnico ustanovitve Zveze društev upokojencev Slovenije. ZDUS je v teh letih postala organizacija, katere temeljno poslanstvo je prizadevanje za dobrobit upokojencev na področju pokojninske, socialne, zdravstvene, bivanjske in humanitarne politike. V največji slovenski nevladni organizaciji z okrog 210.000 člani v 509 društvih izvajamo številne dejavnosti od športa, kulture, izletništva, slikarstva, ročnih del in tehnične kulture do bivanjskih standardov.

obvestila

Razpis nadomestnih volitev za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015–2019

 Na podlagi prvega odstavka 28. in 6. člena  Pravilnika o volitvah v Zvezi društev upokojencev Slovenije je Upravni odbor na 7. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel sklep št. 5, s katerim objavlja naslednji razpis nadomestnih volitev za predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije za preostalo mandatno obdobje 2015–2019.

Mihaelu Majerletu v spomin

 V drugi polovici septembra 2016 se je mnogo prezgodaj poslovil Mihael Majerle, nekdanji predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo ZDUS.

Sklad Vzajemne samopomoči – POMEMBNO OBVESTILO

 V skladu s priporočili revizorjev je ZDUS 16. 9. 2016 pri Abanki d.d. odprl posebni fiduciarni račun za namene vplačil in izplačil v sklad Vzajemne samopomoči (VS).

Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2016

 ZDUS in OO Rokodelske delavnice Delfin 2016 objavljata Razpis za Rokodelske delavnice Delfin 2016. Rokodelske delavnice Delfin 2016 bodo potekale od 12. do 16. decembra 2016, v Hotelu Delfin v Izoli.

Razpis za prve dramske delavnice v Izoli

 Komisija za kulturo ZDUS v sodelovanju s Hotelom Delfin in ob finančni podpori JSKD RS prvič organizira 3-dnevne dramske delavnice za člane društev upokojencev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z dramsko dejavnostjo in so aktivni v dramskih skupinah v DU.

Slavnostna akademija ob 70-letnici organiziranega delovanja Zveze društev upokojencev Slovenije in zaključek 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje

 V organizaciji s partnerjem Zavarovalnica Triglav d.d. je Zveza društev upokojencev Slovenije 30. 9. 2016, na zadnji festivalski dan, organizirala Slavnostno akademijo ob 70-letnici organiziranega delovanja zveze.  


 

Elektronski časopis


Vse številke